KENNIS 3® 

Een gestructureerde methodiek om bedrijfsprocessen te verbeteren en de ontwikkeling van technisch personeel te vereenvoudigen door kennisdeling te structureren,  kennisoverdracht te simplificeren en de processen te standaardiseren. 

Procesoptimalisatie en kennisoverdracht vereenvoudigd tot een stappenplan.
 

KENNIS3® Maakt uw organisatie meetbaar en merkbaar beter. 

KENNIS3® in 3 stappen:

  • Structureren
  • simplificeren
  • Standaardiseren

Structureren

KENNIS3® begint met structuur.
Wat kunnen en weten uw mensen al? hoe lopen uw processen echt? We maken het inzichtelijk. Tot op detailniveau.
Met een duidelijk beeld van hoe en door wie uw producten tot stand komen kunnen we precies zien waar lessen te leren zijn


Simplificeren

Met KENNIS3® gaat uw organisatie zelf in staat zijn om vakkennis op een eenvoudige manier over te dragen. Door alle werkzaamheden onder te verdelen in 3 types, door gebruik te maken van bewezen instructie methodieken en door actieve sturing en borging.


Standaardiseren

Veel MKB Maakbedrijven maken unieke producten. Klant specifiek en met veel maatwerk.
Toch kan er meer gestandaardiseerd worden dan u denkt. Maatwerk producten uit een standaard proces.
KENNIS3® maakt het mogelijk


 Beter opgeleide medewerkers en effectievere processen. Met KENNIS3® kunnen maakbedrijven deze twee doelstellingen combineren en onderbrengen in 1 integrale aanpak.

KENNIS3® brengt structuur in het opleiden van nieuwe en bestaande medewerkers bij bedrijven in de MKB maakindustrie. Door inzichtelijk te maken wat uw mensen weten en kunnen. Door uw proces op het juiste detailniveau vast te leggen en zichtbaar te maken. Door uw medewerkers gericht de vaardigheden te leren die ze moeten leren. Door het gebruik van bewezen leermethodieken.

Een goed opgeleid team en een beter rendement. KENNIS3® maakt het mogelijk. 

KENNIS3® is een initiatief van & IMPACT

& IMPACT zijn specialisten in het verbeteren van bedrijfsprocessen, zowel in kantoor- als productieomgevingen. Wij vertalen strategische doelen naar operationele successen.